Organizacija „Prijatelj u nevolji“  je osnovana s ciljem da osobama kao što su deca sa smetnjama u razvoju, bolesna deca koja čekaju na teške operacije, deca bez roditeljskog staranja kao  i druga lica koja se nalaze u teškim životnim situacijama,  pruža pomoć i podršku uz pomoć i saradnju sa donatorima, medijima i svim  ljudima dobre volje koji žele da doprinesu kvalitetnijem životu ove populacije

 

 

Konferenciju Prava osoba sa invaliditetom "Između prava i prakse" možete pratiti i putem linka  https://www.youtube.com/watch?v=Ie4CZmDVCPM

 

Kontakt:

Telfax: 011 7701 645,7701 745,
Mob:  060 41 41 506
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     
Adresa: Bulevar JNA 2b/17 , 11042 Beograd ,       
pib: 107027922
br. tekućeg računa: 160-353710-29